Gruppi etnici del Vietnam

(ordinati per ceppo linguistico)

CENSIMENTO DEL 1999
 

Viet - Muong

Chut Muong / Tho Viet (Kinh)
 

Tay - Thai Bo Y / Giy / Lao / Lu / Nung / San Chay / Tay / Thai
 
Mon - Khmer Ba Na / Brau / Bru-Van Kieu / Cho Ro / Co / Co Ho / Co Tu / Gie Trieng / H're / Khang / Khmer / Kho Mu / Ma Mang / Mnong / O Du / Ro Mam / Ta Oi / Xinh Mun / Xo Dang / Xtieng
 
Hmong - Dao Dao / Hmong / Pa Then
 
Tai - Kadai Gelao / Lachi / Laha / Qabiao
 
Malayo-Polinesiano Chm / Chu-ru / -d / Jarai / Ra Giai
 
Nhm Hn (cinese) Hoa / Ngi / Sn diu
 
Tibeto-Birmano Cng / H Nh / La H / L L / Ph L / Si La
 

I 54 gruppi etnici del Viet Nam
riconosciuti ufficialmente dal governo
 
1. Viet (chiamati anche Kinh, il gruppo etnico pi grande di tutto il Vietnam)
2. Bahnar
3. Buyei
4. Brau
5. Bru-Van Kieu
6. Cham (discendenti del regno dei Champa nel sud del Vietnam)
7. Cho Ro
8. Chru
9. Cht
10. Co
11. Co Ho
12. CoLao
13. Co Tu
14. Cong
15.Yao (conosciuto anche come Dao o Mien)
16. E De
17. Giay
18. Gie Trieng
19. Hani
20.Hmong (conosciuto anche come Miao in Cina)
21. Hoa
22. H're
23. Jarai
24. Khang
25. Khmer
26. Kho Mu
27. La Chi
28. La Ha
29. La Hu
30. Lao
31. L L
32. Lu
33. Ma
34. Mang
35. Mnong
36. Muong
37. Ngai
38. Nung
39. ODu
40. Pa Then
41. PhuLa
42. Pu Peo
43. Raglai
44. Ro Mam
45. San Chay (o Shan)
46. San Du
47. Si La
48. Sedang
49. Stieng
50. Ti
51. Ty
52. Thi
53. Th
54. Xinh-mun